Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Smart Office

Stena Recycling indgår i den del af Stena Metal koncernen, der udfører genvindingsvirksomhed på fem geografiske markeder, og er samlet i et selskab under navnet Stena Recycling.

Stena Recycling har et stort netværk af filialer inden for genvinding. Samlet er der næsten 200 anlæg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, hvor affald fra hele samfundet forfines til nye råvarer.

Stena Recycling kan sammen med din virksomhed udforme og tilpasse en løsning inden for genvinding. Eksempelvis med innovative løsninger, der øger værdien for dig under hele genvindingskæden: Lige fra praktisk genvinding og affaldsrelaterede tjenester som uddannelse, rådgivning og outsourcing til it-support og tilbagerapportering.

Med Stena Recycling løsninger skabes en effektiv og lønsom affaldsøkonomi, miljømæssige fordele og en høj sikkerhed for dig. På den måde bidrager du till et godt miljøimage og en stor konkurrenceevne.

Stena Recycling er sponsor i Hammel Golf Klub på indspils området ved driving range.

STENA Recycling

Banemarksvej 40
2605 Brøndby

Telefon: 5667 9200
Web: www.stenarecycling.dk
Mail: info@stenarecycling.dk