Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Handicaprevision (HR) Forklaret

HR udføres årligt i januar måned som en årsrevision for spillere i handicapgruppe 1-5 , og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Spillere i gruppe 6 får ikke udregnet en HR da handicap i denne gruppe kun bliver reduceret. Resultatet af HR er et forslag til klubbens Handicapkomité om hvorledes medlemmernes handicaps kan revideres for at afspejle deres spillestyrke bedst muligt. Handicapkomitéen kan således godt med yderligere beviser for en spillers spillestyrke vælge at se bort fra forslaget og/eller rette dette til.

Den korte forklaring af Handicaprevisionen:

”Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger.
F.eks.: En spiller i handicap 15,3 har i 2016 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellem 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres han 2 slag op til handicap 17,3”

Udregningen:

Alle tællende runder (9 eller 18 huller) medtages fra det seneste år med undtagelse af:

  1. runder som er blevet aflyst og/eller
  2. runder hvor CBA blev -2/RO
  3. runder markeret som NR (No Return)

Der skal være minimum 8 runder for at kunne udregne en HR. Har en spiller ikke afleveret 8 tællende runder inden for det seneste år udvides perioden op til 2 år, for at kunne finde de seneste 8 tællende runder (dog må der maksimalt hentes 4 ”gamle” runder fra perioden 12-24 måneder).

Er det ikke muligt at finde 8 runder inden for de seneste 2 år kan systemet ikke udregne en HR med tilstrækkelig præcision og den kan derfor ikke gennemføres. Kan en HR ikke gennemføres fjernes EGA Handicap betegnelsen og spilleren har i stedet et Klubhandicap.

De opnåede stablefordscores omregnes (via kompliceret statistik – se evt teknisk forklaring) til et handicapinterval som en spiller der har leveret sådanne scores bør ligge inden for.

Ligger spillerens aktuelle handicap over eller under grænserne, bør handicappet hæves til/mod den nærmeste grænse. For at finde forskellen trækkes EGA Handicappet fra den nærmeste grænse. Dog under hensyntagen til handicappet skal ændres med et (oprundet) heltal. En positiv forskel (EGA Handicap ligger under intervallet) rundes op mod næste heltal og en negativ forskel (EGA Handicap ligger over interval) rundes op mod 0. Herudover kan handicappet maksimalt kan ændres som fremgår af denne tabel:

Dog hæves en spillers handicap ikke hvis starthandicappet er højere end sluthandicappet (eksempel 9)

Eksempel 1:

En spiller har ved årsskiftet 1/1 2017 handicap 11,7 og har siden 1/1 2016 afleveret 11 tællende runder. De opnåede stablefordpoint i alle 11 runder omregnes til et handicapinterval som statistisk set bør kunne have produceret sådanne scores. Intervallet ligger mellem 13,0 og 16,8, og spilleren har således et for lavt handicap (da den nedre grænse er 13,0).

Forskellen på spillernes handicap og den nedre grænse er 1,3 og dette oprundes til 2 for at finde nærmeste større heltal. Da spilleren er i handicapgruppe 3 må handicappet maksimalt ændres med 3 og en ændring på 2 er således tilladt.

Spillerens handicap foreslås således hævet fra 11,7 til 13,7 – se opstilling herunder.

Eksempel 1a

En spiller slutter året i handicap 3,4, og systemet har udregnet et interval på 0,9 til 2,8. Spilleren har således umiddelbart et for højt handicap. Forskellen på handicappet og den øvre grænse er -0,6. Denne forskel oprundes (mod 0) og spilleren skal således ikke reguleres.
Note: For at en spiller bliver sat ned i handicap skal forskellen på handicappet og den øvre grænse således være -1,0 eller mere.

Eksempel 2:

En spiller i handicap 21,3 har afleveret 8 runder inden for det seneste år og systemet har udregnet et interval på 18,0 til 24,5 → der foreslåes ikke en handicapændring da det nuværende handicap er inden for intervallet.

Eksempel 3:

En spiller i handicap 18,1 har afleveret 8 runder inden for det seneste år og systemet har udregnet et interval på 13,1 til 16,5 → der foreslåes en handicapændring på -1 (forskellen på 16,5 og 18,1 oprundet til nærmeste heltal) og det nye handicap er 17,1

Eksempel 4:

En spiller i handicap 4,3 har afleveret 4 runder i 2016 og 8 runder i 2015. Da der ikke er 8 runder inden for det seneste år udvides perioden op til 2 år for at finde en total på 8 runder. Beregningen bruger således de 4 runder fra 2016 og de 4 seneste runder fra 2015.
Udregningen viser et interval på 3,4 til 5,3 og der foreslås ikke en handicapændring.

Eksempel 5:

En spiller i handicap 13,9 har afleveret 3 runder i 2016 og 12 runder i 2015. Da der ikke er 8 runder inden for det seneste år udvides perioden op til 2 år for at finde en total på 8 runder. Men da der er maksimalt må bruges 4 runder fra perioden 12-24 måneder (2015) opnås et totalt beregningsgrundlag på 7 runder.
Med kun 7 runder tilgængelige kan HR ikke udregnes og spillerens handicap ændres ikke fra 13,9 men handicapstatus ændres fra EGA Handicap til Klubhandicap.

Eksempel 6:

En spiller i handicap 23,0 har afleveret 3 runder i 2016 og 2 runder i 2015. Da der ikke kan findes 8 runder inden for 2 år kan en HR ikke udregnes og spillerens handicap ændres ikke fra 23,0 men handicapstatus ændres fra EGA Handicap til Klubhandicap.

Eksempel 7:

En spiller i handicap 41 har i 2016 afleveret 12 runder. Da HR kun udregnes for handicapgruppe 1-5 (alle under handicap 36) har dette ingen konsekvenser for spilleren og han beholder sit EGAHandicap på 41.

Eksempel 8:

En nybegynder i handicap 34 har i 2016 afleveret 7 runder og ingen i 2015. Da der ikke er 8 runder tilgængelige for det seneste år udvides perioden til 12-24 måneder. Da der ikke er runder at hente konstaterer systemet at handicap 36 er opnået inden for det seneste år, og det betyder at på trods af at en HR ikke kan udregnes beholder spilleren sit EGA Handicap.

Eksempel 9:

En spiller har ved årsskiftet 1/1 2016 handicap 21,7 og har siden 1/1 2016 afleveret 32 tællende runder og han slutter året i handicap 17,7. De opnåede stablefordpoint i alle 32 runder omregnes til et handicapinterval som statistisk set bør kunne have produceret sådanne scores. Intervallet ligger mellem 18,6 og 22,8. Spilleren har således som udgangspunkt et for lavt handicap (da den nedre grænse er 18,6), men da starthandicappet på 21,7 er højere end sluthandicappet på 17,7 skal spilleren ikke sættes op i handicap.

Ovenstående eksempler kan som tidligere skrevet summeres til:

”Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger”

Genetablering af mistet EGA Handicap.

Hvis årsrevisionen har resulteret i at en spiller får ændret sin handicapstatus fra EGA Handicap til Klubhandicap ved den årlige Handicaprevision (HR), er der 2 metoder til at genetablere EGAHandicappet:

  1. Spille og aflevere 3 EDS runder (gælder for alle handicapgrupper), hvorefter EGAHandicappet automatisk genetableres
  2. Aflevere et tilstrækkeligt antal tællende runder til at nå op på de 8 kort inden for 2 år der er kravet for at få foretaget en handicaprevision (HR), og bede klubbens handicapkomité om at genetablere EGA Handicappet

Eksempel 10:

En spiller har grundet en skade ikke spillet i 2016 og mister således sit EGA handicap ved den årlige HR. For at genetablere sit EGA Handicap, afleveres 3 tællende runder (EDS eller tællende turneringer). EGA Handicappet genetableres automatisk herefter.

Eksempel 11:

En elitespiller i handicap 1,2 har i hele 2016 kun spillet Danmarksturnering (hulspil), og har derfor ikke afleveret tællende runder, og mister således sit EGA handicap ved den årlige HR. For at genetablere sit handicap spiller han 3 private EDS runder og får sit EGA Handicap tilbage. Normalt må en handicapgruppe 1 spiller ikke spille EDS, men det er tilladt når spilleren har mistet sit EGAhandicap. Disse EDS runder tæller på lige fod med andre EDS runder og er derfor i sig selv også tællende runder som regulerer handicappet.

Eksempel 12:

Spilleren fra eksempel 5 i handicap 13,9 har afleveret 3 runder i 2016 og 12 runder i 2015, og dermed mistet sit EGA Handicap. Da spilleren har 7 runder der kan indgå i en HR mangler han således kun en runde for at kunne udregne en HR.
Spilleren afleverer i marts denne ene runde og beder Handicapkomitéen om at udregne en ny individuel HR (dette er en funktion/knap i Golfbox/Golfworks). Komitéen bekræfter at der kan udregnes en ny HR, forholder sig til om handicappet skal ændres på baggrund af denne og sætter spilleren tilbage i statussen EGA Handicap.

Skønsmæssig regulering af handicap.

Handicapkomitéen kan/bør ifølge EGA Handicapsystemet regulere handicappet for spillere hvis handicap er signifikant anderledes end deres spillestyrke. En sådan regulering gælder for alle handicapgrupper og er således ikke begrænset til spillere under handicap 36.

Handicapkomiteen skal tage hensyn til alle relevante beviser for at ændre spillerens handicap. Som støtte til reguleringen kan Handicapkomitéen til enhver tid udregne en individuel HR for en eller flere spillere i klubben – og det kan gøres på ethvert tidspunkt af året.

I spillerens scorearkiv kan der udregnes en individuel HR såfremt der er afleveret et tilstrækkeligt antal runder inden for de seneste 12 (evt. 24 måneder). Udregningen er den samme som til den årlige HR og resultatet er således det samme handicapinterval.
Ved behov for større ændringer er det ikke et krav at holde sig til de maksimale tilladte ændringer, men komitéen kan bruge intervallet som hjælp til at finde det handicap som er passende. Hvorvidt det er helt til den nærmeste grænse eller måske endda til midten af intervallet er op til den enkelte komité som afvejer alle tilgængelige informationer.

I Golfbox præsenteres resultaterne således: