Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Etabl. August 2007.

Vedtægter for Seniorklubben i Hammel Golf Klub.

 1. Formål:

at samle HGK’s lidt ældre golfspillere om at spille en ugentlig turnering.

at skabe socialt samvær i og omkring klubben

at øge kendskabet til golfregler og etikette

at medvirke til at profilere HGK på positiv vis

at arrangere venskabsmatcher med andre golfklubber

 1. Hvem:

Medlemmer skal være fyldt 60 år – være medlem af HGK og have banetilladelse. Fuldgyldigt medlem kan få ægtefælle/partner under 60 år optaget i klubben, såfremt denne er medlem af HGK og har banetilladelse.

Alle der ønsker fortsat medlemskab, skal tilmelde sig og betale senest ved sæsonstart.

 1. Hvornår:
  Ugentlig spilledag er mandag med gunstart kl. 9:30 Der spilles ikke helligdage.

Udfyldt scorekort skal være afleveret inden kl. 8:45.

Sæsonen starter den første mandag i april og slutter den anden sidste mandag i oktober.

Der spilles dog ikke i Seniorklubben i juli måned.

 1. Spillet:
  Hver enkelt spiller sørger selv for, at scorekort er korrekt udfyldt med aktuelt handicap (HCP) og spillehandicap (SPH).

Der byttes scorekort – ingen spiller må føre eget scorekort

Der spilles i 4 rækker: A, B, C og D rækken.

Bestyrelsen fastsætter handicapgrænserne i de 4 rækker inden en ny sæson starter, således at rækkerne er tilnærmet lige store.

 1. Præmier:

Der spilles hver mandag om vinpræmier, der udleveres efter spillet. Præmietagerne skal være til stede ved overrækkelsen.

Der er præmier til hver 5. deltager (dette oprundes).

Af ’sociale hensyn’ bliver alle præmietagere hver gang fratrukket 3 points i resten af måned.Dette nulstilles ved hver begyndelse af en ny måned.

Der er tillige boldpræmier for birdies eller bedre hver spilledag. (max. 1 bold / spiller )

Der kan efter bestyrelsens valg spilles ’nærmest flaget’ på udvalgte par 3 huller

 1. Økonomi:
  Kontingentets størrelse for næste år vedtages hvert år på generalforsamlingen.

Beløbet skal betales senest første spilledag i foråret.

Ingen kan deltage Seniorklubbens aktiviteter før årets kontingent er betalt.

Kontingentet skal budgetteres af den til enhver tid siddende bestyrelse således, at indtægter balancerer med udgifter til præmier og andre vedtagne udgifter, som har direkte tilknytning til driften af Seniorklubben.

D.v.s. at indkomne kontingenter udelukkende skal anvendes til gavn for medlemmerne af Seniorklubben.

Der skal udarbejdes et årsregnskab, der viser Seniorklubbens drifts- og formueforhold. Regnskabet skal – med revisionspåtegning – fremlægges ved generalforsamlingen sammen med næste års budgetforslag.

 1. Arrangementer:

Der kan blive arrangeret venskabsmatcher med andre golfklubber – evt. udflugter.

 1. Love og regler:
  Senest 14 dage efter årets sidste spilledag afholdes der generalforsamling.

Seniorklubbens bestyrelse vil her redegøre for klubbens aktiviteter og fremlægge forslag for den kommende sæson.

Forslag fra medlemmerne om ændring/forbedring af klubbens funktioner skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslagene kan evt. afleveres i HGK’s sekretariat.

Øvrige kommentarer/bemærkninger samt for sent indleverede forslag behandles – uden at kunne vedtages – under punktet Eventuelt.

Seniorklubbens daglige virke ledes af en Generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der hver især vælges for en 2-årig periode, dog således, at der i lige år er 2 medlemmer på valg, og ulige år er 3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv. Seniorklubbens bestyrelse skal sammensættes af begge køn og med mindst 2 af hvert køn.
Suppleant vælges for et år ad gangen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen
 7. Eventuelle forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelse, der konstituerer sig selv
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indkaldes senest 1 måned inden afholdelse. Dette skal ske ved opslag på Seniorklubbens tavle, samt ved notits i HGK NEWS.

 1. Opløsning af Seniorklubben:

Ved eventuel opløsning af Seniorklubben, tilfalder alle aktiver Hammel Golf Klub (HGK)

Evt. opløsning af Seniorklubben kan kun foretages, såfremt mindst 50 % af klubbens registrerede medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.

Hvis de fremmødte ikke repræsenterer mindst 50 % af registrerede medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling – senest en måned efter.

Den evt. ekstraordinære generalforsamling har kun punktet ’opløsning af Seniorklubben’ på dagsorden. Opløsning kan her kun ske ved mindst 2/3 flertal.

Opdateret Oktober 2019

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer