Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Referat fra Generalforsamlingen i

Seniorklubben Hammel Golf Klub

den 25. Oktober 2021

Knud Gertsen bød velkommen til de fremmødte, og gik derefter over til dagsordenen:

Referat fra generalforsamlingen i Seniorklubben, Hammel Golf Klub

den 25. oktober 2021

 Ad. 1: Valg af dirigent

 Bestyrelsen forslår Torben Gabriel, som blev valgt og han konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er sket korrekt efter vedtægterne.

Ad. 2: Valg af referent

 Bestyrelsen foreslår Jette Jensen, som blev valgt.

Ad. 3: Formandens beretning: Knud Gertsen beretning 2021

Som alle er bekendt med, fik vi ikke afholdt den planlagte generalforsamlingen i 2020, på grund af corona situationen, så derfor et kort tilbageblik på året 2020.

Opstart af sæsonen, skulle være sket d. 6. april 2020, men på grund af corona, var banen lukket efter de restriktioner der var udstedt af DGU. Vi lavede senere løbende start via Golfbox frem til d. 13. juli, hvor der blev åbent op for normal tilmelding og gunstart.

Vi har de sidste 2 år haft pæn tilslutning med over 160 medlemmer.

Vi har fået en sponsor, Hadsten Optik, Villy Rasmussen, der giver et gavekort for nærmest flaget, indenfor 2 m, på hul 6 og 13.

Vi har i år afholdt 20 almindelige turneringsdage, 3 holdspil og 4 venskabsmatcher. Den første mod Norddjurs blev aflyst pga. forsamlingsforbud.

Vores holdspil forekommer at være ret populære med bl.a. 120 deltagere til vores sommerafslutning.

Søhøjlandet har besluttet at de udover den normale betaling vil have greenfee, og ikke acceptere tidligere aftale om 220 kr. Derfor har de fravalgt os som venskabsklub. Bestyrelsen har derfor kontaktet Tange Sø seniorklub som ny venskabsklub med pris på 200 kr. for spil og spisning. Bestyrelsen forventer at vi fortsætter med Norddjurs og Aarhus Aadal, her dog kun én gang årligt.

Besøget hos Norddjurs var en rigtig god oplevelse. Vi blev taget godt imod og havde en rigtig god dag. Hos Tange Sø Golfklub havde man kun opdelt præmierækkerne i en herre- og damegruppe, hvilket gør at hjemmeklubben typisk tager de fleste præmier. Besøget hos Aarhus Aadal var som sædvanlig også en god oplevelse.

Hammel Golfklub har bestemt at vores spilletid er fremrykket med gunstart kl. 9:30. Dette medfører at tilmelding og aflevering af scorekort skal ske seneste kl. 8:45 og briefing kl. 9:00. Tilmelding til holdspil og venskabsturneringer vil stadig ske via Golfbox.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Cafeens personale for hjælp og god betjening under corona tiden. Stor tak til Poul for hans store hjælp gennem de 2 år med udskrivning af scorekort og uddeling af præmier samt registrering af alle vores resultater.

Bestyrelsen har været meget tilfredse med den opbakning der har været trods de svære betingelser. Vi beklager meget, at vi ikke har kunnet gennemføre det planlagte program.

Vi håber at se jer alle igen til opstart mandag d. 4. april 2022 forhåbentlig uden restriktioner.

Dette var formandens beretning for 2 meget specielle år.

Ad. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

Uffe Jørgensen gennemgik regnskabet med resultatopgørelsen for perioden 2020 og 2021.

Regnskabet blev godkendt.

Uffe gennemgik derefter budgettet for 2022.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 5: Fastsættelse af næste års kontingent

Uffe foreslog at kontingentet fastholdes på 200 kr. Dette blev godkendt.

Ad. 6: Forslag fra bestyrelsen

 Nye handicapregler skal udnyttes. Altså man spiller med det handicap man har. Dette blev godkendt.

Ad. 7: Forslag fra medlemmerne

 Ingen forslag.

Ad. 8: Valg af bestyrelse

 Alle modtager genvalg.

Bodil Bilde.

Annemette Valsted.

Knud Gertsen.

Mogens Dahl.

Uffe Jørgensen.

Ad. 9: Valg af suppleant

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Inger Madsen.

Ad. 10: Valg af revisor

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Kristiansen.

Ad. 11: Eventuelt

 Efter diskussion om inddeling af holds størrelse vil bestyrelsen regulere holdenes størrelse løbende.

Mogens Dahl foreslog, at man betalte 200 kr. til klubben på 84 43 12. Hvis et bestemt beløb kommer ind, vil klubben få moms tilbage.

Derpå takkede Torben bestyrelsen og generalforsamlingen for god ro og orden.

Knud sluttede med at takke dirigenten og referent og forsamlingen for medvirken til en god generalforsamling.

Dirigent                                                       Oktober 2021                        Referent

Torben Gabriel                                                                                                             Jette Jensen

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer