Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

BESTYRELSE

Klubbens daglige ledelse forestås af Bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold.
Det være sig Bestyrelsens på lovlig vis vedtagne beslutninger,
samt i overensstemmelse med beslutninger truffet på klubbens generalfor­sam­linger.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen består af Formand, Næstformand,
Kasserer, Sekretær, samt 2 yderligere Bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består således af 6 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer.
Fratrædelse af medlemmer sker efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. 

Kim Bjerregaard
Kim Bjerregaard
HGK Formand
k.bjerregaard@hammelgolfklub.dk
+45 2427 4185
Mogens Kjeldsen
Mogens Kjeldsen
HGK Bestyrelsesmedlem
m.kjeldsen@hammelgolfklub.dk
+45 40385221
Morten Andresen
Morten Andresen
HGK Næstformand m.andresen@hammelgolfklub.dk +45 20744909
Nick Christensen
Nick Christensen
HGK Sekretær og Bestyrelsesmedlem/n.christensen@hammelgolfklub.dk
Thomas Frederiksen
Thomas Frederiksen
HGK Bestyrelsesmedlem
t.frederiksen@hammelgolfklub.dk
+51157519
Tommy Jensen
Tommy Jensen
HGK Kasserer
t.jensen@hammelgolfklub.dk
+45 2060 6722