Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk
Bestyrelse

BESTYRELSE

Klubbens daglige ledelse forestås af Bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold.
Det være sig Bestyrelsens på lovlig vis vedtagne beslutninger,
samt i overensstemmelse med beslutninger truffet på klubbens generalfor­sam­linger.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen består af Formand, Næstformand,
Kasserer, Sekretær, samt 2 yderligere Bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består således af 6 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer.
Fratrædelse af medlemmer sker efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. 

Anders Dahl
Anders Dahl
HGK Bestyrelsesmedlem
a.dahl@hammelgolfklub.dk
+45 4016 9616
Jesper Lasthein Hansen
Jesper Lasthein Hansen
HGK Bestyrelsesmedlem
j.lastheinhansen@hammelgolfklub.dk
+45 4085 1712
Jørgen Møller Jensen
Jørgen Møller Jensen
HGK Bestyrelsesmedlem j.mollerjensen@hammelgolfklub.dk
+45 6169 2644
Kim Bjerregaard
Kim Bjerregaard
HGK Formand
k.bjerregaard@hammelgolfklub.dk
+45 2427 4185
Nick Christensen
Nick Christensen
HGK Sekretær
n.christensen@hammelgolfklub.dk
+45 4053 2355
Tommy Jensen
Tommy Jensen
HGK Kasserer
t.jensen@hammelgolfklubdk
+45 4076 7116