Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Vedtægter for Onsdagsdamerne i Hammel Golf Klub 

 Formålet med Onsdagsdamerne er at:

 • Integrere golf og øge socialt samvær.
 • Indbetalte kontingenter skal budgetteres således, at indtægter balancerer med udgifter til præmier og andre vedtagne udgifter, som har direkte tilknytning til driften af Onsdagsdamerne.

   

 • Indkomne kontingenter skal anvendes i regi af Onsdagsdamerne.

   

 • Onsdagsdamerne skal medvirke til at profilere Hammel Golfklub på positiv vis.
 1. Hvem:

Alle kvinder, der er fyldt 18 år og med gyldigt medlemskab af HGK, kan deltage som fuldgyldigt medlem af Onsdagsdamerne. Der er ingen handicapbegrænsning – der kræves kun gyldig banetilladelse.

 1. Hvornår:

Sæsonen starter den første onsdag i april måned med en åbningsturnering.
April og september måned spilles 9 huller. I maj, juni, juli og august måned spilles 18 huller.
Det er op til den siddende bestyrelse, om der afholdes onsdagsgolf i juli måned.
Almindelige spilledage afvikles indenfor de fastlagte tidsperioder med start formiddag fra kl. 9,30 og
eftermiddag fra kl. 16,00. Tilmelding skal ske på Golfbox.

 1. Pris:

Kontingentet budgetteres til enhver tid af den siddende bestyrelse og vedtages på generalforsamlingen inden ny sæson starter. Se vejledning om indbetaling i ”Årsprogrammet”. Ingen kan deltage i præmierækkerne, før kontingentet er betalt.

 1. Spillet:

Bestyrelsen udarbejder turneringsprogram og turneringsbestemmelser for sæsonen.

 1. Mad:

Den sidste onsdag i månederne april, maj, juni, august og til sæsonafslutningen i oktober måned afsluttes med, at vi spiser sammen. Ikke det store kulinariske, men et prismæssigt fornuftigt måltid, som man betaler ved tilmelding. 

 1. Præmier: 

Præmier uddeles efter spisningen ved hver månedsafslutning.

 1. Specielle arrangementer:

Der bliver arrangeret udflugter til fremmed baner i løbet af året.

 1. Love/regler:

Generalforsamling afholdes den sidste spilledag i efterårssæsonen.

Bestyrelsen redegør her for klubbens aktiviteter og fremlægger regnskab for den forløbne sæson, samt kommer med budgetforslag for den kommende sæson.
Medlemmerne inviteres til at komme med rettidige forslag/indlæg senest 14 dage inden generalforsamling. Korte kommentarer/bemærkninger behandles under punktet eventuelt. Generalforsamlingen beslutter evt. ændringer/rettelser, eller kommer med forslag til, hvorledes vi kan fortsætte/opretholde en god og bæredygtig dameklub.


Bestyrelsen består af 5 personer, der forpligter sig til at varetage klubbens virke. 2 er på valg i lige år og 3 i ulige år. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Klubben tegnes af  Formanden eller Næstformanden i forening med et Bestyrelsesmedlem, oftest kasseren. 

 Generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

 Valg af dirigent

 1. Valg af referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
 •  Generalforsamlingen skal varsles senest 1 måned inden afholdelse. 
 • Indkaldelse ophænges på damernes opslagstavle og udsendes til medlemmerne pr. mail.
 • Fortjeneste Pokalen uddeles i forbindelse med generalforsamlingen efter forslag fra medlemmerne.
 • Kontingentindbetaling, indsættes på Onsdagsdamernes bankkonto. Afholdte udgifter skal fremgå af regnskab og bilag, som fremlægges ved generalforsamlingen.
 • Ved eventuel opløsning af Onsdagsdamerne, tilfalder alle aktiver Hammel Golf Klub (HGK).

Evt. opløsning af Onsdagsdamerne kan kun foretages, såfremt mindst 50 % af de registrerede medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.
Hvis de fremmødte ikke repræsenterer mindst 50 % af registrerede medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling – senest en måned efter. Den evt. ekstraordinære generalforsamling vil kun have punktet ”Opløsning af Onsdagsdamerne” på dagsordenen. Opløsning kan her kun ske ved mindst 2/3 flertal. 

/ Maj 2007 (Stiftelse)

Revideret ved:

 • Generalforsamlingen oktober 2016
 • Generalforsamlingen oktober 2019
 • Generalforsamlingen oktober 2022

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer