Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Generalforsamling 2018

Indkaldelse 2018

Indkaldelse Ekstraordinær 2018

Agenda og regnskab 2017/18  Generalforsamling 2017_18

Referat Generalforsamling 2018

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2018

Ordinær Generalforsamling 2018

Mandag den 19. november 2018 kl. 19:30

 1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsen foreslår Michael Hejlskov Jacobsen
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
  • Regnskab (Bilag 1)
 4. Forelæggelse af Budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud

Forslag fra Bestyrelsen

4: Generalforsamling, 2. afsnit

Nuværende tekst: Ordinær Generalforsamling afholdes i Hammel hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel. Ved avertering i klubbladet, på klubbens hjemmeside, udsendelse af meddelelse via GolfBox og ved opslag i klubhuset.

Ny Tekst: Ordinær Generalforsamling afholdes i Hammel hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel. Ved avertering på klubbens hjemmeside, udsendelse af meddelelse via Golfbox, samt ved opslag i klubhuset.

Begrundelse: Tilpasning til det som sker i praksis efter Banebryderen er erstattet af nyhedsbreve som udsendes via GolfBox.

 5: Dagsorden for ordinær Generalforsamling, Dagsorden pkt. 3

Nuværende tekst: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.

Ny tekst: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet skal være gennemgået og påtegnet af ekstern revisor.

Begrundelse: Praksis har – efter overgang til ekstern revisor – været at revisor (Kvist & Jensen) har gennemført en gennemgang og et såkaldt review af regnskabet. Denne praksis ønsker Bestyrelsen at fortsætte idet en egentlig revision gennemført af eksterne revisor vil ca. tredoble omkostningerne til revision. endvidere er der ikke i vedtægterne noget krav om en egentlig revision ()det fremgår udelukkende af ovennævnte dagsordenpunkt. Vedtægtsændringen vil, med den foreslåede formulering, bringe teksten i overensstemmelse med praksis.

5: Dagsorden for ordinær Generalforsamling, Forslag fra medlemmer

Nuværende tekst: Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på ordinær Generalforsamling, være indgivet skriftlig til Bestyrelsen, senest 14 dage før Generalforsamling afholdes.

Ny tekst: Forslag fra medlemmer, herunder kandidater til valg af Bestyrelsesmedlemmer, skal, for at kunne behandles på en ordinær Generalforsamling, være indgivet skriftlig til Bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Begrundelse: I forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden er det kutyme at der oplyses om hvilke Bestyrelsesmedlemmer der er på valg, samt om de accepterer genvalg. I tilfælde hvor et medlem ikke genopstiller er det ligeledes kutyme at Bestyrelsens forslag til et nyt medlem af Bestyrelsen offentliggøres. Vi finder det rimeligt at medlemmer orienteres om alle kandidater til vag til Bestyrelsen så de på forhånd kan tage stilling til kandidaterne. 

 1. Forslag fra medlemmer – Ingen
 2. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Anders Brandt Larsen & Anders Dahl. Anders Brandt Larsen modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsen foreslår Jesper Lasthein Hansen
 3. Valg af Revisor
  • Bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Kvist & Jensen P/S
 4. Eventuelt

 

På Bestyrelsens vegne

Kim Bjerregaard, Formand

Dagsorden:

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer