Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Referat fra Generalforsamlingen i

Seniorklubben Hammel Golf Klub

den 23. oktober 2017.

Formanden Mogens Stab bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
  5. fastsættelse af næste års kontingent
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen
  7. Eventuelle forslag fra medlemmerne
  8. Valg af bestyrelse, der konstituerer sig selv
  9. Valg af suppleant
  10. Valg af revisor

Ad. 1: Valg af dirigent: Torben Gabriel blev valgt til dirigent og kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamlingen var sket korrekt. Indkaldelsen var slået op på seniortavlen senest en måned før, og generalforsamlingen var varslet i starten af sæsonen.

Ad. 2: Valg af referent: Inger Tjell Madsen blev valgt.

Ad. 3: Formandens beretning:

Lige siden starten d. 3. april har det regnet, det har været en meget våd og blæsende sæson.

Den 24. april havde vi Ådalen på besøg.

Det var en rigtig god dag . Hammel vandt klubturneringen.

Den 10. maj var Norddjurs på besøg:

Det var en god dag , og vejret blev helt fint i løbet af dagen.

Månedsspil den 22. maj:

Det blev en god dag, vejret var ok. Der blev spillet mexican scramble. Det at spille holdspil, hvor alle deltager i diskussion og strategi er en go` ting.

Hammel på besøg i Søhøjlandet den 13. juni:

Vinduesviskerne måtte godt i gang på vej derover. De yderste teesteder lå næsten i Silkeborg.

Sommerafslutning:

Der blev spillet holdspil og stableford. Det var en god dag og vi fik dejlig mad.

Ferie i juli.

Opstart efter ferie den 7. august:

Selv i ferien havde det været koldt og blæsende.

10 års jubilæum den 10. august:

Det blev fejret med ekstra 2 præmier pr. række.

På besøg i Ådalen den 10. august:

En rigtig god dag, god bane og flot arrangement. Der deltog 35 seniorer fra Hammel.

Søhøjlandet på besøg i Hammel den 21. august:

Vi vandt med 50 point. Søhøjlandet er den eneste af vores venskabsklubber udover os, der arrangerer holdspil.

Hammel på besøg i Norddjurs d. 9. september, årets sidste venskabsmatch:

Der var kun 24 deltagere fra Hammel, måske pga. Af vejret.

Månedsspil den 18. september:

Månedsspillet blev aflyst, da der havde været skybrud og banen ikke kunne bruges.

Generalforsamling og månedsspil den 23. oktober

Bestyrelsen havde valgt at afholde månedsspillet sammen med generalforsamlingen. Der blev spillet mexican scramble og der var tegnet en lang hvid linje på hul 1 her gjaldt det om at få sit drive til at ligge så tæt på linjen som muligt.

Mogens sluttede beretningen med en stor tak til den nuværende bestyrelse for et år, hvor det hele har kørt nogenlunde smertefrit.

Torben takkede for formandens beretning og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvilket ikke var tilfældet.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

Uffe Jørgensen gennemgik regnskabet med resultatopgørelse for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017. Flot resultat med underskud på kun 666 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Derefter gennemgik Uffe budgettet for 2018.

Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Fastsættelse af næste års kontingent.

Uffe foreslog at kontingentet fastholdes på 200 kr. Dette blev vedtaget.

Ad 6: Eventuelle forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag.

Ad. 7: Eventuelle forslag fra medlemmerne.

er var ingen forslag.

Ad. 8: Valg af bestyrelse.

Lissie Pinderup, Knud Thomsen og Mogens Stab var på valg. Lissie og Knud ønskede ikke genvalg. Derudover havde Ulla Laigaard ønsket at udtræde af private grunde, det har bestyrelsen fuld forståelse for.

Mogens Stab blev genvalgt, derudover foreslog bestyrelsen Bodil Bilde, Inger Tjell Madsen og Jesper Krogh. Alle 3 blev valgt. Herefter består bestyrelsen af:

Mogens Stab

Uffe Jørgensen

Jesper Krogh

Bodil Bilde

Inger Tjell Madsen.

Ad. 9: Valg af suppleant.

Tidligere suppleant har meldt sig ud af klubben og kan derfor ikke være suppleant.

Knud Thomsen blev valgt som suppleant.

10: Valg af revisor:

Finn Kristiansen var villig til at blive genvalgt som revisor, hvilket han blev.

Ad. 11: Evt.:

Ulla kunne fortælle at 1810 seniorer har været ude at spille i år, der er blevet uddelt 464 flasker vin og 138 bolde.

Mogens Guldbæk rettede en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde.

Til slut rettede Mogens Stab en stor tak til Lissie, Ulla og Knud for det store arbejde de har gjort Lissie og Ulla siden seniorklubbens start og Knud for en lidt kortere periode. Tak for det gode samarbejde og med håb om at den nye bestyrelse kan fortsætte det.

Tak til dirigenten og tak for god ro og orden.

Tak for god ro og orden.

Program for næste sæson udleveres ved sæsonstart  d. 9. april 2018.

Dirigent                                                                                                Referent

Torben Gabriel                                                                                    Inger Tjell Madsen

 

 

 

 

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer