Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Referat fra Generalforsamlingen i

Seniorklubben Hammel Golf Klub

den 22. oktober 2018

Formanden Mogens Stab bød velkommen til de fremmødte, og gik derefter over til dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen
  7. Eventuelle forslag fra medlemmerne
  8. Valg af bestyrelse, der konstituerer sig selv
  9. Valg af suppleant
  10. Valg af revisor

Ad. 1: Valg af dirigent.

Torben Gabriel blev valgt og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er sket korrekt efter vedtægterne.

Ad. 2: Valg af referent.

Johanne Tvede blev valgt.

Ad. 3: Formandens beretning: Beretning 2018.

Vi kom i gang d. 9. april.

Venskabsturnering med Ådalen d. 23. april. Det gik som det plejer, ikke de store problemer, – heller ikke med vejret. Vi vandt klubturneringen, men vi får nok tæv når vi kommer derover.

Venskabsturnering med Norddjurs den 7. maj. Godt vejr. Det er altid en fornøjelse når Norddjurs er her.

Holdspil (mex) den 14. maj: Som altid når vi har holdspil gik det rigtig godt, der er mange der synes at det er en fornøjelse med holdspil. Vi havde alle en go’ dag.

21 maj, ingen spil ( pinse).

Omkring den tid startede sommeren, og det var da noget der kunne forstås. Den helt store pære kom i deroppe. Golf i korte arme og ben er’ nu det bedste. Der var mangel på vand, fair-way’s blev brændt af, og vi fik så meget rul, at hcp.’s  tog skade. Det medførte senere at vi regulerede rækkerne. Det kan godt være at det på et tidspunkt vil blive ”hverdag” igen, men det må vi så finde os i.

Den 12. juni var vi i Søhøjlandet – en go’ dag, men der er sgu’ langt ud på nogle af hullerne, og når man så skal den anden vej tilbage, så er man godt brugt.

Nogle er uenige i deres måde at fordele præmier på, – 3 til vinder, 2 til runner-up, hvis man så er på vinderhold, så kan man ikke deltage i de individuelle præmier. Det kan man ha’ en mening om, men det er Søhøjlandet der laver propositionerne derovre, og os der laver dem her.

Den 25. juni havde vi sommerafslutning med mex. Scramble. Det er en go’ måde at få os til at tale mere sammen.

Vi startede igen den 6. august, med de hcp. vi havde fået ødelagt i tørken.

Der var et par gange at præmierne gik på meget lave scores, men det var jo forventeligt.

Den 9. august var vi i Ådalen. Det er fantastisk som de kan stille et lækkert bord an derovre.  Det der med point gik knapt så godt.

Rygning forbudt på banen ??  Hvordan skal man kunne spille ordentlig golf uden en pibe tobak.  Ådalen vandt klubturneringen med ca 50 point, og truede med også at vinde her når de kommer til foråret. Det må vi se på til den tid.

Den 20. august kom Søhøjlandet her. Der var planlagt holdspil og individuelt. Scorekortene til holdspil var klar, men de individuelle manglede. Vi nåede det, – Poul Ditlev reddede os på målstregen, og vi kom i gang til tiden, men vi var lidt oppe at ringe.

Så kom vi ind og fik mad – nogle af os. Der var desværre ikke mad nok forberedt. Ærgerligt, både for os og for vores gæster. Det må ganske simpelt ikke ske. Cafe’ 19 fejlede, og var utroligt kede af det. Der blev improviseret noget kød etc., og vi fik nogle flasker vin som kompensation, men det kan jo ikke helt redde situationen. Det var simpelthen træls for alle. Alt i alt en kaotisk dag.

I uge 35 var seniorspil suspenderet grundet ”Made in Denmark”.

Vi var i Norddjurs den 11. september – Vi havde kun tilmelding fra 39, og som sædvanligt havde de fleste af os problemer deroppe.

Den 24. september Holdspil –sponsor ProVeo havde tilbudt at betale et beløb for at få lov til at fortælle noget om sin virksomhed. Om han har opnået kontakt med nogle af vores medlemmer ved jeg ikke, men vi håber da at han synes at det har kunnet svare sig. Vi spillede mex. Scramble i 4 rækker, og der var 3 pæne præmier i hver række.

Vi har haft en forrygende sommer til golf, mange dejlige dage med sol og høj temperatur. Lad os håbe at næste år vil blive ligesådan.

TAK.

Torben takkede for formandens beretning og spurgte om der var nogle bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

Uffe Jørgensen gennemgik regnskabet med resultatopgørelse for perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018.

Regnskab blev godkendt.

Uffe gennemgik derefter budgettet for 2019.

Budget blev godkendt.

Ad. 5: Fastsættelse af næste års kontingent.

Uffe foreslog kontingentet fastholdes på 200 kr.  Dette blev vedtaget.

Ad. 6: Eventuelle forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:

Ændring af § 7 i vore vedtægter. Der står ”Specielle arrangementer” osv. Denne § ønskes ændret til: Der kan blive arrangeret venskabsmatcher med andre golfklubber, – evt. udflugter.

Dette vedtages.

Ad. 7: Eventuelle forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag, men bestyrelsen har et punkt til diskussion.

Formanden; Der er, om ikke et forslag, så en orientering fra bestyrelsen, og det egner sig bedst til dette punkt.

Det er bemærket, at der i de senere år har været en vis afmatning i interessen for at spille venskabsturneringer. Vi har hidtil haft 3 andre klubber Aarhus Aadal, Nordddjurs og Søhøjlandet. Den generelle aftale er at vi kan stille 40 til 50 medlemmer. Vi har haft tilfælde, hvor vi har haft 20 eller færre, der har tilmeldt sig. Er det et ”tegn”,- måske et vink med en vognstang.

Søhøjlandet har hidtil været den dyreste klub at gæste, og nu har man for sæson 2019 varslet at prisen sættes op til 220 kr.

Er det tid at takke af med Søhøjlandet?

Efter en længere diskussion, hvor de fleste var positive over for at fortsætte, trods forhøjelse, blev det foreslået, at det skulle tages op til næste generalforsamling. Konklusionen blev, at man var villig til at betale 220 kr., på Søhøjlandet, og de betaler det samme her, som de altid har gjort.

Ad. 8: Valg af bestyrelse.

På valg er: Uffe Jørgensen, som blev genvalgt.

Bodil Bilde trådte til sidste år da Ulla ønskede at fratræde. – Bodil har indvilget i at starte en 2-års turnus fra o.m. i år

D.v.s. at Uffe og Bodil følges ad, og er på valg i ”lige” årstal.

Inger, Jesper og Mogens er midtvejs.

Mogens meddeler at han vil tænke tingene igennem i det kommende år, og beslutte i god tid inden næste generalforsamling.

Ad. 9: Valg af suppleant.

Knud Thomsen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Annemette Valsted, som blev valgt

Ad.10: Valg af revisor.

Finn Kristiansen accepterer genvalg.

Ad.11: Eventuelt.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, i næste sæson vil der gøres forsøg på at indføre tilmelding via nettet.

Ulla Laigaard takkede bestyrelsen for et godt og stort stykke arbejde.

Derpå takkede Torben bestyrelsen og generalforsamlingen for god ro og orden.

Mogens sluttede med at takke dirigent og referent, og forsamlingen for medvirken til en god generalforsamling.

HGK Senior Start 2019 er den 1. april – ha’ en go’ vinter – vi ses.

Dirigent                                                                                    Referent

Torben Gabriel                                                                         Johanne Tvede   Oktober 2018

5713

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer