Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Referat fra Generalforsamlingen i

Seniorklubben Hammel Golf Klub

den 28. oktober 2019

Jesper Krogh bød velkommen til de fremmødte, og gik derefter over til dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor

Ad. 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Torben Gabriel, som blev valgt og han konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er sket korrekt efter vedtægterne.

Ad. 2: Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslår Johanne Tvede, som blev valgt.

Ad. 3: Formandens beretning: Beretning 2019.

Jesper Krogh:

Årets formandsberetning er lidt svær – vi mangler desværre vores formand.

Mogens var jo seniorklubben.

For ham var seniorklubben en væsentlig del af hans dagligdag, og som I alle ved deltog han aktivt, så længe hans kræfter slog til.

I august havde vi bestyrelsesmøde, indkaldt af Mogens. Her talte vi bl.a. om general­forsamlingen og Mogens håbede stadig, at han skulle have stået her i dag.

Sådan blev det desværre ikke    –    og nu savner vi ham.

Det betyder bl.a., at det er faldet i mit lod at holde årets beretning, så den vil jeg komme med her.

Året er efter bestyrelsens mening gået godt.

Vi startede den 1. april og har siden da:

 1. Afholdt 17 almindelige turneringsdage, hvor vi har spillet stableford i vores fire   rækker.

Vi synes, det er imponerende, at der i gennemsnit har været 97 deltagere på de almindelige turneringsdage frem til starten af oktober.

 1. Vi har i år været 175 medlemmer i klubben imod 164 sidste år, det er også imponerende.
 2. Vi har afholdt fire dage med holdspil.

Holdspillene opfatter vi som rigtig gode, og det tror vi også, at I medlemmer gør. Vi har holdt tre turneringer med 112 deltagere hver gang, i dag havde vi været 108, hvis vi ikke havde aflyst.

Vi tror at Mexican-scramble, hvor spillerne på holdet har samme handikap ni­veau, er mest populært.

 1. I medlemmer har i år vundet 535 flasker vin.
 2. Vi har haft besøg af vore tre venskabsklubber og tilsvarende besøgt dem i løbet af sæsonen.

Vi havde på sidste års generalforsamling en debat om tilslutningen til venskabsturneringerne, fordi vi syntes, at det nogle gange kneb med tilmeldingerne, når vi spillede ude. Aftalen mellem klubberne er, at vi kan stille med 40 – 50 deltagere. Vi har haft tilfælde, hvor der var 20 eller færre, der deltog herfra.

Den situation er tilsyneladende ændret, hvilket er meget tilfredsstillende.

Om det skyldes debatten ved vi ikke, men i år var vi 52 deltagere i Norddjurs, 45 i Ådalen og 52 i Søhøjlandet.

Angående Søhøjlandet diskuterede vi også på generalforsamlingen, om vi skulle fortsætte samarbejdet med dem, da de havde varslet, at prisen fremover ville blive 220 kr.

Der var stemning for at fortsætte samarbejdet og det holdt heldigvis i virkelighe­den, da hele 52 tilmeldte sig, da vi besøgte dem. Det var dejligt!

Vi har måske fremover en ændring i samarbejdet med Ådalen’s seniorklub, da de ønsker, at vi kun skal mødes en gang om året. Det ene år her og det andet år der.

Den kommende bestyrelse vil tage stilling til forslaget, når de laver næste års program.

 1. Som noget nyt indførte vi jo i år, at tilmeldingen til holdspil og venskabsturnerin­ger skulle ske på Golfbox.

I den forbindelse vil jeg gerne rose jer medlemmer for, at det nu, efter en dårlig start,  går rigtig godt.

De sidste par gange har der faktisk ikke været eftertilmel­dinger, og de fleste har husket at betale til tiden via bank eller MobilPay.

 1. Bestyrelsen vil benytte lejligheden her til at takke Jeanette og hendes mandskab samt Poul for god betjening samt fremragende service og hjælp i løbet af året, når der var behov herfor.
 2. Bestyrelsen har været meget glad for årets forløb, vi håber også, at I medlemmer er, om ikke glade, så tilfredse.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

Uffe Jørgensen gennemgik regnskabet med resultatopgørelse for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019.

Regnskab blev godkendt.

Uffe gennemgik derefter budgettet for 2020.

Budget blev godkendt.

Ad. 5: Fastsættelse af næste års kontingent.

Uffe foreslog kontingentet fastholdes på 200 kr.  Dette blev godkendt.

Ad. 6: Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår en lille redaktionel ændring af vedtægterne:

Generalforsamlingen skal indkaldes på opslag i klubben og i Banebryderen.

Da Banebryderen ikke udgives mere, skal der indkaldes i ”HGK news”

Dette blev godkendt.

Ad. 7: Forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag

Ad. 8: Valg af bestyrelse.

På valg er: Inger Madsen, Jesper Krogh og den ledige plads efter Mogens Stab

Inger og Jesper modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår at Annemette Valsted, Mogens Dahl og Knud Gertsen, og da der ikke er andre forslag, vælges de som nye bestyrelsesmedlemmer

Ad. 9: Valg af suppleant.

Annemette Valsted afgår, da hun nu er blevet valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Inger Madsen vælges som suppleant, dette blev godkendt

Ad.10: Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Kristiansen, som accepterer genvalg

Ad.11: Eventuelt.

Richard Nielsen ville høre om det var rigtigt, vi kun skal spille med Ådalen én gang om året?

Hvortil Jesper Krogh svarede, at den kommende bestyrelse vil tage stilling til forslaget.

Uffe Jørgensen bød velkommen til de nye i bestyrelsen og overrakte vin til Inger og Jesper som tak for det store arbejde de har lavet i bestyrelsen.

Derpå takkede Torben bestyrelsen og generalforsamlingen for god ro og orden.

Jesper sluttede med at takke dirigent og referent, og forsamlingen for medvirken til en god generalforsamling.

Dirigent                                                                                    Referent

Torben Gabriel                                                                         Johanne Tvede   Oktober 2019

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer