Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Poul Pedersen A/S
Mure- og Entreprenørfirma

Murer- og entrepenørfirmaet Poul Pedersen A/S har siden 1983 løst byggeopgaver i hele Danmark. Arbejdsområderne er såvel fag- som hoved- og totalentrepriser, og kunderne spænder fra industrivirksomheder til offentlige og selvejende institutioner. Endvidere har firmaet en serviceafdeling, der påtager sig udførelse af mindre ombygnings- og reparationsarbejder.

Beton- og murerentrepriser udføres af firmaets faste stab på ca. 40 medarbejdere, mens der til øvrige fagområder i videst mulige udstrækning anvendes underentreprenører, som vælges blandt lokale håndværksfirmaer.

Ledelsen af alle firmaets aktiviteter foregår fra domicilet ved Århus, og alle henvendelser vedrørende bygge-projekter m.v. kan ske hertil.

Check Poul Pedernsen A/S website, hvor der vises et beskedent udsnit af de mange og forskelligartede opgaver, Poul Pedersen A/S gennem de senere år har udført.

Poul Pedersen A/S
Murer- og Entreprenørfirma

Grimhøjvej 12
8220 Brabrand

Telefon: 8626 2144
Web: www.pp-as.dk
Mail: entr@pp-as.dk