Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

ONSDAGSDAMER

Vedtægter for onsdagsdamer i Hammel Golf Klub

(Stiftet 2007)

Formålet med afholdelse af onsdagsturneringer for damer over 18 år i HGK er:
At:
– Integrere golf og øge socialt samvær.
– Øge medlemmernes kendskab til golfreglerne.
– Forbedre medlemmernes kendskab til etikette,
og få medlemmerne til, at følge disse regler i alle tilfælde.
– Det er formålet, at indbetalte kontingenter skal budgetteres således, at indtægter
balancerer med udgifter til præmier og andre vedtagne udgifter, som har direkte
tilknytning til driften af onsdagsklubben.
– D.v.s. at indkomne kontingenter fortrinsvis skal anvendes i regi af onsdagsdamerne.
– Dameklubben skal medvirke til at profilere Hammel Golfklub på positiv vis.
– Såfremt der er økonomisk grundlag herfor, kan onsdagsdamerne yde sponsorat til almen
   fordel for HGK. Dette skal besluttes på generalforsamling.

1/Hvem:
Alle kvinder, der er fyldt 18 år og med gyldigt medlemskab af HGK, kan deltage som fuldgyldigt medlem af onsdagsdamerne.
Der er ikke handicapbegrænsning – der kræves kun gyldig banetilladelse.

2/Hvornår:
Forår:
Første spilledag er den første onsdag i april, og der spilles 9 huller.
Såfremt vinterbane stadig er aktuel, spilles de huller, der er åbne, og bolden kræves i hul.
I maj og juni spilles 18 huller til og med den sidste onsdag i juni.
I juli måned er der ingen onsdagsgolf.
Efterår:
Der startes den første onsdag i august, og der spilles 18 huller.
Fra og med den første onsdag i september spilles 9 huller.
På spilledage har dameklubben gunstart kl. 09:00 og fortrinsret på 1. tee kl. 16:15 til 16:45.

3/Pris:
Kontingentet budgetteres til enhver tid af siddende bestyrelse og vedtages på generalforsamling inden ny sæson startes.
Beløbet for sæsonen betales inden udslag den første spilledag i foråret.
Se vejledning for betaling i mappen i damernes omklædningsrum.
Ingen kan deltage i præmierækkerne, inden kontingent er betalt.
Ved senere indbetaling kan man deltage fra og med denne indbetalingsdato, men ingen resultater kan indføres i resultatliste eller er gyldige fra tiden før kontingent er betalt.
HUSK at skrive tydeligt medlemsnummer og navn.

4/Spillet:
Scorekort:
Hver enkelt spiller sørger selv for, at scorekort er korrekt udfyldt vedrørende handicap (HCP) og spillehandicap (SPH), og at ekstraslagene er påført de rigtige huller. Obs! ved 9 hullers spil eller spil på vinterbane, skal ekstraslagene stadig fordeles over alle 18 huller.
Der byttes scorekort. Ingen spiller må føre eget scorekort.
Der spilles i 3 rækker:
A rækken
B rækken
C rækken
Placering i rækkerne reguleres hver den første i måneden.
Såfremt HCP går ned, mister spilleren ATS i henhold til regler.
Det er den enkelte spillers ansvar, både over for sig selv og overfor medspillere, at der sker handicapregulering, såfremt scoren berettiger/forpligter hertil.
Bestyrelsen fastsætter handicapgrænser i forhold til fordelingen af damer i alle rækker, inden en ny sæson starter.

5/Resultatliste:
Det er den enkelte spillers ansvar at spille i korrekt HCP, uanset om der er foretaget
rettelse i klubbens HCP-oversigt.
Anvendelse af forkert HCP, og dermed forkert SPH, eller mangler/fejl ved udfyldelse af scorekort,
medfører diskvalifikation.
Onsdagsturneringerne spilles uden startlister.
Såfremt man vil spille ”Ekstra Dags Score” (EDS), kan dette godt ske samtidigt med deltagelse i onsdagsturneringen, men det skal sikres allerede inden udslag, at kravene hertil er overholdt.
Turneringer med startliste vil altid være tællende.

6/Mad:
HGK’s café vil være åben på spilledage, og der vil være opslag vedrørende dagens tilbud.
Såfremt man har specielle ønsker, må dette på forhånd aftales med cafébestyreren.
Uanset at der er etableret en caféordning, kræves det, at klubmedlemmer rydder op efter sig, sørger for at bordene er rengjorte, og brugt service bliver placeret på rette plads.
Hver den sidste onsdag i månederne april – maj – juni – august og sæsonafslutningen i oktober, arrangeres der fællesspisning. Ikke det store kulinariske, men et prismæssigt fornuftigt måltid. Disse arrangementer vil blive lavet i samarbejde med cafébestyreren. Den månedlige fællesspisning betales af de enkelte medlemmer.

7/Præmier:
Præmie for ”nærmest flag” på udvalgte par 3 huller, hver sidste onsdag i måneden.
Præmier uddeles den sidste spilledag i måneden.

Initiativpokal uddeles ved sæsonafslutning.

8/Specielle arrangementer:
Udflugt til fremmed bane vil blive arrangeret i efterårssæsonen.
Venskabsmatcher.

9/Love/regler:
Den sidste spilledag i efterårssæsonen afholdes der generalforsamling efter spisning. Bestyrelsen vil redegøre for klubbens aktiviteter, og fremlægge regnskab for overståede sæson, samt budgetforslag for kommende sæson.
Medlemmer inviteres til at fremkomme med synspunkter vedrørende dameklubbens
funktion ved at indsende rettidige forslag/indlæg senest 14 dage inden generalforsamling.
Skriftlige forslag kan indleveres i postkassen i omklædningsrummet.
Korte kommentarer/bemærkninger behandles under punktet eventuelt.
Generalforsamlingen afstikker evt. ændringer/rettelser, eller fremkommer med konstruktive
forslag til, hvorledes vi kan fortsætte/opretholde en god og bæredygtig dameklub.
Bestyrelsen består af 5 personer, der forpligter sig til at varetage klubbens virke. 2 er på valg i lige år og 3 i ulige år, bestyrelsen konstituerer sig selv.
Desuden vælges 1 suppleant for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen vil indeholde flg. punkter:
1/ Valg af dirigent
2/ Valg af referent
3/ Formandens beretning
4/ Regnskab og budget
5/ Fastsættelse af kontingent
6/ Forslag fra bestyrelsen
7/ Forslag fra medlemmer
8/ Valg af bestyrelse
9/ Valg af suppleant
10/ Valg af revisor
11/ Eventuelt

Generalforsamling skal varsles senest 1 måned inden afholdelse. Indkaldelse ophænges på damernes opslagstavle.

10/ Økonomi:
Beløbet, der indkommer ved kontingentindbetaling, indsættes på ”onsdagskontoen” i Nordea Bank. Afholdte udgifter skal fremgå af regnskab og bilag, som fremlægges ved generalforsamling.
Ved eventuel opløsning af onsdagsklubben, tilfalder alle aktiver Hammel Golf Klub (HGK).
Evt. opløsning af dameklubben kan kun foretages, såfremt mindst 50 % af klubbens registrerede medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.
Hvis de fremmødte ikke repræsenterer mindst 50 % af registrerede medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling – senest en måned efter.
Den evt. ekstraordinære generalforsamling har kun punktet ”opløsning af dameklubben” på dagsordenen. Opløsning kan her kun ske ved mindst 2/3 flertal.

Maj 2007/revideret ved generalforsamlingen oktober 2016.

Formand:
Kirsten Drachmann
tlf. 4058 4456
kirstendrachmann@gmail.com

Kasserer:
Else Marie Brask
tlf. 2261 7957
email

Scorekort:
Ketty Jensen
tlf. 4088 0096
email

Sekretær:
Henny Rasmussen
tlf. 6056 8450
email

Medlem:
Lisbeth Lund Christensen
tlf. 4096 9486
hjaltesvej11@gmail.com

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer